Fysiotherapie bij COPD

Fysiotherapie bij COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een Engelse benaming van twee typen longziekten namelijk chronische bronchitis en longemfyseem.
Bij COPD zijn de luchtwegen ontstoken en de longblaasjes beschadigd. Hierdoor ontstaat luchtwegobstructie, waardoor de longfunctie is aangetast en de ademhaling wordt bemoeilijkt. COPD wordt gekenmerkt door longaanvallen (exacerbaties), een verergerend beloop en de aanwezigheid van nevenaandoeningen.
Om patiënten met COPD of mensen in hun omgeving meer informatie te geven heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Long Alliance Nederland (LAN) en het Longfonds een factsheet ontwikkeld met de huidige kennis met betrekking tot deze aandoening.
Via de volgende link kunt u dit factsheet downloaden:
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/vakgebied/factsheets/kngf_factsheet_copd_web.pdf
Fysiotherapie Leidsevaart werkt samen met verschillende partners in de regio voor het behandelen van COPD. Sinds kort is er een nieuwe website gepubliceerd waar u fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlcoaches bij u in de buurt kunt vinden:
www.leefstijlinbeweging.nl