Fysiotherapie

De laatste jaren is er in de fysiotherapie veel veranderd. Onder invloed van wetenschappelijk onderzoek is er een vernieuwde visie ontwikkeld op de wijze waarop de fysiotherapeut kan inspelen op klachten van het houdings- en bewegingsapparaat.

Passieve technieken (massage, gewrichts- en spiermobilisatie) worden veelal gecombineerd met trainingstherapie. Door het Genootschap voor Fysiotherapie zijn verschillende indicaties en richtlijnen opgesteld waaraan geprotocolleerde behandelplannen zijn gekoppeld. Er wordt gekeken naar de functionele gezondheid; hoe uiten de lichamelijke klachten zich in beperkingen en participatieproblemen in het dagelijks leven?

De fysiotherapeut kijkt samen met de cliënt welke rol het dagelijks leven (werk, sport, hobby’s) en persoonlijke en omgevingsfactoren spelen bij het ontstaan of in stand houden van de klachten. Het gedrag – de manier waarop de cliënt omgaat met zijn/haar beperkingen – krijgt veel aandacht.

Wilt u onze persoonlijke behandeling zelf ervaren?
Meld u dan aan en maak een afspraak!