Loopstoornissen

Loopstoornissen komen veel voor; het is van belang de ontstaanswijze snel te onderkennen. Resultaten van onderzoek naar oorzaken en klinische gevolgen bepalen het beleid; de gekozen fysiotherapiebehandeling komt hieruit voort.

Een loopstoornis uit zich in een afwijkende gang en het kan de kans op vallen vergroten. De oorzaak kan neurologisch zijn (een klapvoet bij hernia, het trage en schuifelende looppatroon bij een Parkinsonpatient). Een aandoening van het evenwichtsorgaan kan leiden tot onevenwichtig lopen en ook bij onvoldoende bloedcirculatie (claudicatio intermittens) in m.n. de benen kunnen er functionele belemmeringen ontstaan.

Patienten met claudicatio intermittens klagen over pijn in één of beide benen bij het lopen. Dit uit zich in een verminderde maximale loopsnelheid en een verminderde loopafstand. De pijn in het been wordt beschreven als kramp en een vermoeid gevoel, wat ontstaat tijdens inspanning en wordt verlicht door stil te staan (binnen 5 minuten). De lokalisatie kan verschillen, afhankelijk van de slagader die vernauwd is. Zo kunnen de klachten tot uiting komen in de kuit en de voet, maar ook in de bil, de heup of het bovenbeen. Het fysieke vermogen is beduidend minder dan bij leeftijdsgenoten en komt overeen met patiënten met longaandoeningen en hartfalen. Deze verslechterde functie neemt geleidelijk toe.

Uit een zeer recent onderzoek is gebleken dat looptherapie onder begeleiding een significant effect heeft op de loopsnelheid en loopafstand (in vergelijking met placebo en gebruikelijke behandeling). Het lopen verlaagt de bloeddruk, verlaagt cholesterol, verbetert de suikerspiegel en reduceert het lichaamsgewicht. Bovendien is het in tegenstelling tot operatief ingrijpen volledig veilig. Het vraagt om discipline; behaald resultaat dient onderhouden te worden. Er wordt van u verwacht dat u 2x per week in de praktijk komt oefenen (gedurende ca 3 maanden). Naast wandelen op de loopband (waarbij getracht wordt uw grenzen wat te verleggen) bestaat de training uit oefentherapie gericht op verbeteren algehele conditie, kracht, uithoudingsvermogen en coördinatie (o.a. zo nodig evenwicht).

Wilt u onze persoonlijke behandeling zelf ervaren?
Meld u dan aan en maak een afspraak!