Obesitas

Obesitas betekent ernstig overgewicht. Overgewicht is wereldwijd een groeiend probleem. Overgewicht kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, aandoeningen van de inwendige organen en skeletafwijkingen, maar ook tot verkorting van de levensverwachting. De mate van overgewicht meten we door uw BMI (Body mass index; uw gewicht te delen door lengte in kwadraat) te bepalen.

De programma’s zijn bedoeld voor mensen met Obesitas. Deelnemen aan het programma kan na verwijzing van uw huisarts of specialist. Het programma wordt op maat gemaakt, dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met uw individueel belastingsniveau.

Gedurende 3 maanden traint u twee maal per week onder deskundige begeleiding. Voordat de eerste training plaatsvindt, wordt een uitgebreide test en intake afgenomen. Dit wordt gedaan om een goede indruk van uw klachten te krijgen en om te achterhalen hoe u hiermee omgaat. Na 3 maanden wordt de test herhaald om vast te stellen hoeveel u vooruit bent gegaan.

Voedingsadvies speelt een belangrijke rol gedurende het hele programma.
U krijgt adviezen met betrekking tot voeding en afvallen.

Wilt u onze persoonlijke behandeling zelf ervaren?
Meld u dan aan en maak een afspraak!