Tarieven

Fysiotherapie Leidsevaart heeft een contract met alle Zorgverzekeraars.

De voorwaarden zijn per zorgverzekeraar en per individueel verzekerde verschillend. De voorwaarden voor vergoeding van uw behandeling fysiotherapie of manuele therapie heeft u van uw Zorgverzekeraar ontvangen met het polisblad.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Zorgverzekeraar (zie voor info onder tabblad Zorgverzekeraars) of bel met uw vraag naar de Praktijk (middels een online-verbinding met de zorgverzekeraars kunnen wij precies zien of en zo ja, hoe u verzekerd bent!).

Controleer dus altijd zelf hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw zorgverzekering. Wanneer u niet (meer) verzekerd bent voor fysiotherapie of manuele therapie, zijn de kosten per consult van (max.) 25 min. als volgt:

Zitting fysiotherapie

€ 42,00

Zitting manuele therapie

€ 52,00

Zitting oedeemtherapie

€ 52,00

Zitting geriatrie fysiotherapie

€ 49,50

Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€ 61,50

Telefonische zitting

€ 42,00

Screening, intake en onderzoek bij directe toegankelijkheid

€ 53,00

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 53,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 61,50

Toeslag voor uitbehandeling

€ 12,50

Niet nagekomen afspraak

75% van tarief

Eenvoudige, korte rapporten

€ 25,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 75,00

Tarieven Medisch Fitness

Eenmaal per week

€ 39,00

Twee maal per week

€ 64,00