Hartrevalidatie/hartfalen

Hartrevalidatie

Indien u in het Spaarne Gasthuis of in een ander ziekenhuis opgenomen bent geweest voor bijvoorbeeld een hartoperatie, een dotterbehandeling, de plaatsing van een pacemaker of na een hartinfarct kan het advies zijn: hartrevalidatie

In het ziekenhuis ondergaat u een fietstest; de mogelijke belasting van het hart wordt in kaart gebracht. Aan de hand van de uitslagen kunt u verwezen worden naar het SG zelf voor de 2e fase hartrevalidatie. Indien er voldoende medische stabiliteit is, wordt u verwezen naar een (door het ziekenhuis geselecteerde) fysiotherapiepraktijk in de regio waar u woont voor een
gelijksoortig traject.

Collegae van Fysiotherapie Leidsevaart zijn aangesloten bij dit netwerk.
U gaat werken aan uw uithoudingsvermogen met als doel vertrouwen krijgen in hetgeen u (weer) kunt. Middels een begin- en eindtest wordt de winst voor u van dit revalidatie-/sport-
traject in kaart gebracht. De duur van de training verschilt, meestal 4-8 weken.

Hartfalen

Het hart pompt niet genoeg bloed rond. Klachten zijn o.a. vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Behoud van een optimale conditie werkt ondersteunend. Fysiotherapie (oefentherapie) kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Wilt u onze persoonlijke behandeling zelf ervaren?
Meld u dan aan en maak een afspraak!