Over ons

Missie

Met expertise in beweging!

Onze fysiotherapeuten zetten hun expertise in voor uw bewegingsmogelijkheden. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg, gericht op behandeling en preventie van klachten, advisering, voorlichting en begeleiding, zowel individueel als groepsgewijs. De persoon staat centraal, cliënten kunnen rekenen op persoonlijke betrokkenheid en professionele begeleiding.

Visie

40 Jaar Fysiotherapie Leidsevaart staat voor het realiseren van doelmatige zorg.
Fysiotherapeutische persoonsgerichte proactieve en resultaatgerichte zorg.
Aanvankelijk gold dit voor de directe omgeving van de Leidsevaart en de omliggende wijken. In de loop der jaren is Fysiotherapie Leidsevaart een prominente plaats gaan innemen in de eerstelijnszorg van Haarlem en de omliggende gemeenten.
Fysiotherapie Leidsevaart speelt in op de ontwikkelingen in de wijk, in de regio en op landelijke veranderingen in de gezondheidszorg.

De praktijk werkt systematisch aan het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van zorg.
De samenwerkende 14 collegae maken zich sterk voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg van hoogwaardige kwaliteit, die voor een ieder die dat nodig heeft, beschikbaar (en betaalbaar) moet zijn. Fysiotherapie Leidsevaart meent dat de kwaliteit van de geleverde zorg objectief en toetsbaar moet zijn. Veel aandacht is er voor de landelijke ontwikkelingen binnen die innovatieve zorg. Wij onderschrijven de verschuiving binnen de zorg ‘van volume naar waarde’; goede kwaliteit van zorg is cliëntgericht, veilig, doeltreffend en doelmatig.

Bewegen is van levensbelang. Onze fysiotherapeuten faciliteren met hun (eigen) expertise het kunnen-bewegen.
De praktijk wil waarde toevoegen aan hetgeen van belang is voor het behoud van zelfredzaamheid, bij re-integratie na uitval/verzuim, bij voorkomen van chroniciteit en bij herstel van aandoeningen van het bewegingsapparaat.
We promoten een gezonde leefstijl en trachten middels onze fysiotherapeutische mogelijkheden een bijdrage te leveren aan gedragsverandering teneinde de kwaliteit van leven te bevorderen. 

Fysiotherapie Leidsevaart manifesteert zich in de komende jaren als grote toonaangevende fysiotherapiepraktijk waarbij ingespeeld zal worden op landelijke en regionale veranderingen in het zorgaanbod.
Fysiotherapie Leidsevaart zorgt voor voldoende capaciteit om te voldoen aan een toenemende zorgvraag door vergrijzing en door groei van het aantal inwoners in mn. Haarlem-ZW.

Wij zijn trots op de goede beoordeling door onze cliënten

Fysiotherapie Leidsevaart is bij de uitreiking van de Qualiview Awards 2018 tweede geworden in de categorie ‘de door de klant meest gewaardeerde grote fysiotherapiepraktijk’

Wilt u onze persoonlijke behandeling zelf ervaren?
Meld u dan aan en maak een afspraak!