Neurorevalidatie

Er worden jaarlijks veel mensen getroffen door niet aangeboren hersenletsel (verder NAH te noemen), waaronder beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose e.d. Patienten geven aan dat de problemen als gevolg van NAH pas echt beginnen wanneer ze thuis zijn. Bijvoorbeeld als ze na een ziekenhuisopname of revalidatieperiode hun oorspronkelijke leven proberen op te pakken. In de (revalidatie)instellingen vindt een deel van de revalidatie plaats. Het functioneren in de eigen omgeving (thuis, in de familiekring, op het werk) kan daar nauwelijks aan bod komen. Daarnaast kan een op het eerste gezicht geslaagde revalidatie uiteindelijk thuis niet afdoende blijken te zijn. Vaak wordt pas later duidelijk voor partner en familie dat er veel veranderd is. Zo kunnen er meerdere redenen zijn waardoor nieuwe problemen en hulpvragen ontstaan.

Door middel van neurorevalidatie werken we samen aan het minimaliseren van beperkingen als gevolg van NAH, het optimaliseren van de leefsituatie en het behoud van bevredigende sociale rollen.

Wilt u onze persoonlijke behandeling zelf ervaren?
Meld u dan aan en maak een afspraak!