Schouderklachten

Schouderklachten zijn veel voorkomend en ze manifesteren zich op verschillende manieren. Omschrijving van de aanwezige klachten: pijn lokaal in het schoudergewricht of doortrekkend in de nek-schouderregio of arm, bewegingsbeperkingen of verstijving. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van een trauma; er kan een fractuur zijn ontstaan, een luxatie en/ of een spierscheuring.

Door de huisarts of fysiotherapeut moet bekeken worden of er een verdenking bestaat die één (of meerdere) van de genoemde gevolgen van een trauma rechtvaardigt. Middels röntgendiagnostiek of echografie kan de mogelijke aanwezigheid hiervan worden bevestigd. Zo nodig kan eerst rust (mitella of sling) worden voorgeschreven.

Indien er geen sprake is van een fractuur, luxatie of ruptuur, moet beoordeeld worden wat de ernst is van de aanwezige schouderklacht. Of er ook sprake is van nekklachten en/ of werkgerelateerde (fysieke belasting) oorzaken. Ook kunnen psychosociale factoren een rol
spelen.

Tijdens inspectie en bewegingsonderzoek wordt gekeken naar vorm- en standsveranderingen. Geanalyseerd worden de provocerende bewegingen.

Beleid in deze (van zowel huisarts als fysio-/manueel therapeut)

  • het geven van voorlichting en adviezen.
  • zo nodig analgetica bij ernstige pijnklachten
  • oefentherapie en/ of manuele therapie

Oefentherapie wordt geadviseerd bij (dreigend) disfunctioneren. Manuele therapie is geïndiceerd indien de schouderklachten gepaard gaan met een functiestoornis van de nek-borstwervelkolom.

Bij aanhoudende klachten en wanneer de klachten werkgerelateerd zijn, kunnen verdere maatregelen genomen moeten worden (bijv. ergonomische aanpassingen of aanpassen van werktijden/ werkbelasting).

Fysiotherapie Leidsevaart is lid van SchouderNetwerk Kennemerland (SNK) en daardoor tevens lid van SchouderNetwerk Nederland (SNN). Het is een initiatief van fysiotherapiepraktijken in de regio Kennemerland in samenwerking met de maatschap orthopedie Spaarne Gasthuis en Rode Kruis Ziekenhuis.

Het SNK is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het onderzoeken en behandelen van schouderklachten. Het SNK heeft als doel om de fysiotherapeutische zorg omtrent de patiënt met schouderklachten op een kwalitatief hoog niveau te brengen en te houden.

Voor informatie:
www.schoudernet.nl & www.schoudernetwerk.nl

Wilt u onze persoonlijke behandeling zelf ervaren?
Meld u dan aan en maak een afspraak!