Parkinson

Parkinson wordt onder andere gekenmerkt door een combinatie van motorische verschijnselen (beven, stijfheid, traagheid, loopproblemen). De symptomen verschillen sterk van patiënt tot patiënt en van moment tot moment. Praktijk Leidsevaart is lid van ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Hierbij zijn meer dan 2700 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) aangesloten. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is.

 

Waarom is er een ParkinsonNet?

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert tegen lagere kosten.

Praktijk Leidsevaart heeft 2 fysiotherapeuten die zich met deze patiëntengroep bezig houden. Naast individuele behandeling bestaat de mogelijkheid om in een groep van 3 à 4 Parkinsonpatienten te trainen. Op deze manier is er naast samen bewegen in spelvorm ook sprake van lotgenotencontact.

www.parkinsonnet.nl

Wilt u onze persoonlijke behandeling zelf ervaren?
Meld u dan aan en maak een afspraak!