Praktische informatie

Voor een fysiotherapiebehandeling heeft u geen verwijsbrief nodig van de huisarts. U kunt direct een afspraak maken.

Is het uw eerste afspraak dan mag u zich aanmelden bij de balie. De eerste keer is het van belang dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt. Verder is het van belang om altijd een handdoek mee te nemen. Oefent u in de oefenzaal draag dan schone schoenen en breng een bidon mee.

Bij het verplaatsen of afzeggen van een afspraak dient u dat minimaal 24 uur van tevoren te laten weten. Indien niet tijdig wordt afgemeld of u verschijnt niet op de gemaakte afspraak om welke reden dan ook, wordt dit bij u in rekening gebracht.

Uw afspraak dient u te allen tijde af te zeggen via afspraak wijzigen.
Ook in het weekend geldt de 24 uurs regeling.

Wij vragen u om wijzigingen minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Als dat niet is gelukt neem dan alsnog contact op met de praktijk, via afspraak wijzigen. Indien niet tijdig wordt afgemeld of u verschijnt niet op de gemaakte afspraak om welke reden dan ook, wordt dit bij u in rekening gebracht. 

Fysiotherapie Leidsevaart biedt u de mogelijkheid om, als u in de buurt woont en niet in staat bent naar de praktijk te komen, om ook (tijdelijk) aan huis behandeld te worden. Hiervoor is een verwijzing nodig van de arts. U kunt een aanvraag doen bij het (online)maken van een afspraak onder het kopje ‘klacht’. De praktijk zal uw aanvraag beoordelen. De behandelend fysiotherapeut behoudt zich het recht voor om de behandeling in de praktijk voort te zetten.

Parkeren is gratis voor vergunninghouders regio West. Er zijn 6 gratis parkeerplaatsen op eigen terrein (rechts naast het pand) en is er een parkeerplaats voor gehandicapten (in de Adriaan de Jongestraat).

In de directe omgeving van de praktijk geldt betaald parkeren.

Fysiotherapiepraktijk Leidsevaart biedt u de mogelijkheid om tijdelijk gebruik te maken van onze uitgebreide diensten na een operatie. Wij bieden een ophaalservice met onze vrijwilliger, u kunt worden opgehaald en thuisgebracht. Dit is een handige service voor mensen, die na een operatie niet in staat zijn om zelfstandig naar de praktijk te komen.

Het is belangrijk om te weten dat wij voor deze service per retour €2,50 in rekening brengen. Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven dat u gebruik wil maken van deze dienst. Wij beoordelen uw aanvraag, dit is mede afhankelijk van uw woonadres.

U kunt ook gebruik maken van de ZoefZoef: https://www.haarlemeffect.nl/voor-volwassenen-en-ouderen/zoefzoef/

Fysiotherapie Leidsevaart heeft goede afspraken/ contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Uw aanvullende fysiotherapiebehandelingen worden vergoed door iedere zorgverzekeraar. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis. Vraag van tevoren bij uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoed worden.

Bent u aanvullend verzekerd, dan worden uw behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Hoeveel sessies u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polis. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Vraag van tevoren bij uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoed worden.

Heeft u geen aanvullende verzekering of de vergoeding al opgemaakt; uw behandelingen worden niet vergoed, maar direct bij u in rekening gebracht. Heeft u een chronische indicatie? Dan worden uw behandelingen deels vergoed vanuit de basisverzekering. 

Heeft u een chronische klacht? Wanneer uw aandoening vermeld staat op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een ‘Chronische Aandoening/Indicatie’. In dat geval vergoedt de zorgverzekeraar, op verwijzing van een arts, uw behandelingen (vanaf de 21e sessie) vanuit de basisverzekering. 
De bijlage kunt u vinden op www.zorgvergoeding.com.

Jongeren tot 18 jaar krijgen te allen tijde 18 behandelingen per jaar vergoed. Veel jongeren t/m 18 jaar hebben tevens extra fysiotherapievergoeding, afhankelijk van de verzekering van de ouders. Vraag bij de verzekeraar na hoeveel behandelingen extra vergoed worden.

U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen. Voor Fysiotherapie Leidsevaart is het niet zichtbaar of er al elders behandelingen gedeclareerd zijn. Uw fysiotherapeut van Fysiotherapie Leidsevaart denkt graag met u mee.

Als u een aanvullende verzekering heeft wordt de behandeling direct vergoed door de zorgverzekeraar. U hoeft in dat geval niets te betalen. Wij declareren de behandeling(en) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer moet u zelf de factuur betalen?
Wanneer u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent moet u de behandeling zelf betalen.

Als uw klacht op de ‘chronische lijst’, Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering (www.zorgvergoeding.com), staat, worden de kosten vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden dan vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Als u geen aanvullende verzekering heeft, of als uw aanvullende verzekering geen 20 behandelingen dekt, komen de overige kosten voor eigen rekening.

De kosten van de verschillende behandelingen vindt u hier.

Heeft u een factuur ontvangen en denkt u dat deze door uw zorgverzekeraar vergoed moet worden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar geeft u inzicht in het aantal gedeclareerde behandelingen. Is de vergoeding waar u recht op heeft verbruikt? Dan zijn de daaropvolgende behandelsessies voor uw eigen rekening.

U ontvangt onze facturen per mail (of per post). Wij proberen de nota binnen 1 maand na de behandeling te versturen. Soms duurt het iets langer, voordat uw behandelingen administratief verwerkt zijn.

U kunt de factuur eenvoudig betalen via iDEAL. De link naar deze betaling vindt u in de e-mail/factuur. U kunt de factuur ook betalen door het bedrag over te maken via internetbankieren. Let erop dat u daarbij altijd het factuurnummer en het cliëntnummer vermeldt.
Direct pinnen is ook mogelijk.

De betaaltermijn van een factuur is 14 dagen.

Controleer eerst de factuur goed; de behandeldatum is bijvoorbeeld niet hetzelfde als de factuurdatum. Denkt u alsnog dat de factuur onjuist is? Stuur een mail naar info@fysiotherapieleidsevaart.nl.

We denken graag met u mee. Laat ons zo snel mogelijk weten als u een betalingsregeling wenst, om onnodige herinneringskosten te voorkomen. Stuur ons direct een mail naar info@fysiotherapieleidsevaart.nl.

Kwaliteitseisen

De samenwerkende collegae maken zich sterk voor het verlenen van fysiotherapeutische zorg van hoogwaardige kwaliteit, die voor eenieder die dat nodig heeft, beschikbaar (en betaalbaar) moet zijn. Fysiotherapie Leidsevaart meent dat de kwaliteit van de geleverde zorg objectief en toetsbaar moet zijn. Veel aandacht is er voor de landelijke ontwikkelingen binnen die innovatieve zorg. Wij onderschrijven de verschuiving binnen de zorg ‘van volume naar waarde’; goede kwaliteit van zorg is cliëntgericht, veilig, doeltreffend en doelmatig.

Alle medewerkers en als praktijk zijn wij daarom lid van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie; dat is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Zij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Om als praktijk lid te blijven zijn van het Keurmerk Fysiotherapie vindt er om het jaar een uitgebreide evaluatie plaats. Door bij Keurmerk aangesloten te zijn voldoen we aan de best mogelijke behandeling voor de cliënt, dragen we bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maken we doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk.

Regionale samenwerkingen

Fysiotherapie Leidsevaart is aangesloten bij verschillende regionale netwerken.

Tevens zijn wij in samenwerking met het Spaarne Gasthuis aangesloten bij onder andere het COPD-, Hartrevalidatie- en Artrose-netwerk.

Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met Medische Kliniek Velsen op het gebied van orthopedie.

Ook hebben wij korte lijnen met ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en podologen.