Bloeddrukverlagers

Bloeddrukverlagers

Hart- en vaatziekten komen veel voor in Nederland. Een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatzieken is een te hoge systolische bloeddruk (≥140 mmHg). Veel mensen krijgen om deze reden bloeddrukverlagende medicatie voorgeschreven van hun arts. Al geruime tijd is bekend dat bewegen/trainen ook een positief effect heeft op de bloeddruk. Op basis van een recent gepubliceerde samenvattingsstudie (meta-analyse) blijkt zelfs dat trainen een vergelijkbaar effect heeft op de systolische bloeddruk als bloeddrukverlagende medicatie. Beide interventies zorgen op groepsgrootte voor een gemiddelde afname van ongeveer 9 mmHg.

Naci H, Salcher-Konrad M, Dias S, Blum MR, Sahoo SA, Nunan D, Ioannidis JPA. How does exercise treatment compare with antihypertensive medications? A network meta-analysis of 391 randomised controlled trials assessing exercise and medication effects on systolic blood pressure. Br J Sports Med. 2018