Huisreglement

Huisregels Fysiotherapie Leidsevaart

 1. Het nuttigen van etens- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 2. Bij het gebruik van de oefenzaal zijn schone (sport)schoenen en het gebruik van een
  handdoek, i.v.m. de hygiëne, verplicht.
 3. Voor de behandeling in de behandelkamer wordt u verzocht een (grote) handdoek mee
  te nemen.
 4. Computers en/of apparaten worden uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld,
  behalve na toestemming van de therapeut.
 5. Bij verhindering van een afspraak dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te
  melden. Indien niet tijdig wordt afgemeld, of u verschijnt niet op de gemaakte
  afspraak, wordt dit in rekening gebracht.
 6. Bij nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na
  telefonisch overleg met de behandelend therapeut.
 7. Bij het eerste consult zal u gevraagd worden zich te legitimeren met een geldig
  document. Tevens is het aan te bevelen om dan ook uw verzekeringspasje mee te
  nemen.
 8. Indien u een klacht heeft over de praktijk, kunt u deze kenbaar maken bij uw therapeut
  of bij één van de collega’s.
  Fysiotherapie Leidsevaart dient zich te conformeren aan de klachtenprocedure van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Indien u een beroep wilt doen op deze
  procedure dan vragen wij u dit te melden aan Marc Goedknegt.
 9. Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan
  stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons
  doorgeven.
 10. Fysiotherapie Leidsevaart is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van
  zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende
  eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 11. Fysiotherapie Leidsevaart vraagt uw medewerking bij het inplannen van afspraken.
 12. Uw fysiotherapeut heeft de plicht tot zwijgen t.a.v. elk geheim, waarvan hij weet, of
  redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is
  het te bewaren (art.16 zwijgplicht).
 13. U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke
  termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad (art. 19
  recht op inzage en afschrift).
 14. Behandeling door uw therapeut geschiedt conform de “Wet op de geneeskundige
  behandelovereenkomst” (WGBO).
 15. Mocht uw behandelend therapeut langer dan 10 min. uitlopen in de planning, dan
  wordt de patiënt ingelicht over de te verwachten wachttijd.