Over ons

Missie

Bewegen doet leven!

Wij halen het beste uit de bewegingsmogelijkheden van onze cliënten. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg, gericht op behandeling en preventie van klachten, advisering, voorlichting en begeleiding, zowel individueel als groepsgewijs. De persoon staat centraal, cliënten kunnen rekenen op persoonlijke betrokkenheid en professionele begeleiding.

Visie

Fysiotherapie Leidsevaart is een groepspraktijk bestaande uit 13 therapeuten, variërend in leeftijd, ervaring en specialisatie. Door de samenstelling van een team met zowel oudere als jongere collegae is een goede balans tussen ervaring en vernieuwende kennis bereikt.
Wij hebben een gezamenlijke visie op ons therapeutisch handelen, die op drie pijlers rust:

– Waar hecht de patiënt waarde aan
– Wat is de ervaring van de therapeuten
– Wat is er bekend vanuit recent wetenschappelijk onderzoek

Tijdens het diagnostisch proces worden de gevolgen van de aandoening in kaart gebracht. Factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van de klachten worden besproken met de patiënt. Op deze manier krijgt de patiënt inzicht in de eigen herstelmogelijkheden en kan de therapeut aan de hand van de hulpvraag van de patiënt de best passende behandeling volgens de geldende KNGF-richtlijnen inzetten. Van de patiënt wordt een actieve houding verwacht; therapeut en patiënt werken samen aan herstel en preventie. De patiënt wordt gestimuleerd tot het verkrijgen van de regie over het fysieke functioneren. Of het nu gaat om het leren omgaan met beperkingen, het herstel van een blessure, om (top)sportbegeleiding of om preventieve kwesties.

In overleg met de patiënt wordt een passend behandeltraject afgesproken. Tijdens het behandelproces kijken we voortdurend hoe de voortgang is en sturen we bij als dat nodig is. Er wordt gebruik gemaakt van meetgegevens om vooruitgang inzichtelijk te maken. Wij hebben veel verschillende specialismen in huis en kunnen zo een breed aanbod bieden. Heeft de patiënt iets nodig dat wij niet zelf kunnen bieden, dan zoeken we samenwerking met anderen.

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe en betere manieren van behandelen. We brengen nieuwe methoden en inzichten, onderbouwd door (wetenschappelijk) onderzoek en bewezen resultaten, in praktijk. In samenwerkingsverbanden zoeken wij naar nieuwe vormen en nieuwe partners. We kijken voorbij de grenzen van de eigen beroepsgroep en de omgeving.

We zetten ons in om nieuwe ontwikkelingen in de zorg te volgen. Vanuit een positieve instelling bekijken we innovaties kritisch. Op basis van eigen inzichten bepalen wij welke veranderingen door ons ingevoerd zullen worden. In overleg met onze stakeholders (verwijzers, zorgverzekeraars) kan de door ons ingezette koers worden bijgesteld. Het heeft prioriteit om het aantal in vaste dienst zijnde medewerkers te handhaven.

Onze positie als Pluspraktijk willen wij behouden, onze inspanningen in deze (behalen plusaudit, deelname aan en inbreng in ontwikkeling van innovatieve projecten i.c. DBC’s en Zorgplannen) zijn gericht op verdere versterking van onze positie in de regio.

Wij zijn van mening dat onze concurrentiepositie zich verstevigt door een goede communicatie met collega-praktijken. Dit komt tot uiting in deelname aan netwerken. Wij richten ons op intensivering van het contact met de huisartsen als spil in de veranderende 1e lijns gezondheidszorg.

Het aantal doelgroepen is de afgelopen jaren uitgebreid, hetgeen onze regiofunctie heeft vergroot. Het breed aanbieden van fysiotherapeutische zorg maakt onze praktijk voor velen interessant. Door optimale bijscholing van de medewerkers kunnen we ons richten op dit brede doelgroepenspectrum.