Klachtenregeling

Klachtenregeling

Binnen onze fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om goede kwaliteit en zorg te bieden aan alle
patiënten. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze
fysiotherapiepraktijk, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
De klachtenregeling bestaat uit de volgende opties:

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
2. Overleg met de officemanager of eigenaar van de praktijk
3. Die een anonieme klacht schriftelijk in
4. Maak gebruik van de klachtenregeling van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
Indien u een klacht heeft over de behandeling of over de praktijk dan kunt u deze melden bij uw
behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze wijze
onze voorkeur. Wij streven naar een goede communicatie tussen behandelaar en patiënt.

2. Overleg met de leidinggevenden van uw behandelend fysiotherapeut
Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed opgelost kan worden door een gesprek
met uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met één van de officemanagers of
met de eigenaar van de praktijk. Er wordt geluisterd en gezocht naar een mogelijke oplossing tot
tevredenheid aan beide kanten. Iedere uiting van onvrede of klacht wordt verwerkt in de
verbetercyclus van Fysiotherapie Leidsevaart. Hieruit kan een verbetertraject volgen.

3. Een schriftelijke klacht indienen
Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen door uw brief in de
brievenbus aan de buitenmuur van de praktijk te deponeren. Indien u gebruik maakt van deze
mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:

    • De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?
    • Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen
    • Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat.

4. De klachtenregeling van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie
Indien uw klacht door middel van bovenstaande opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan
bestaat de mogelijkheid om dit te melden bij de onafhankelijke Stichting Keurmerk Fysiotherapie. U
kunt de procedure die hier voor geldt lezen op:
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient/klachtenregeling/