Leefstijl- en Vitaliteitscoaching

Leefstijl is de manier waarop de mens leeft. Verschillende pijlers zoals voeding, beweging, slaap en
ontspanning, zijn van invloed op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens. Een gezonde
leefstijl helpt ziektes te voorkomen. Bij de behandeling van aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten,
diabetes type 2 en hoge bloeddruk is leefstijl en met name voeding heel belangrijk.
De “leefstijlcoach” is deskundig op het gebied van het begeleiden van mensen naar een gezondere
leefstijl. Een leefstijlcoach vervult een centrale rol in het verbeteren van de vitaliteit en beschikt over
waardevolle kennis op het gebied van voeding en bewegen, maar ook aangaande andere belangrijke
facetten van vitaliteit. Een gezonde leefstijl betekent niet alleen gezond eten en voldoende bewegen,
maar tevens goed slapen en aandacht hebben voor zingeving, ontspanning en plezier.

Samen met fysiotherapeut en leefstijlcoach Noortje Voermans kunt u een analyse maken van uw
leefstijl en zo nodig effectieve doelen en bijbehorende acties opstellen in een stapsgewijze
verandering naar een gezonde leefstijl. Er is aandacht voor educatie, gedragsbehoud en
terugvalpreventie. Een verbeterde leefstijl draagt bij aan de kwaliteit van leven, de zelfredzaamheid,
een betere gezondheid en langere participatie in de samenleving.

Noortje Voermans is wekelijks op woensdag aanwezig bij Fysiotherapie Leidsevaart.