Belang gezonde Leefstijl in strijd tegen Covid-19

Belang gezonde Leefstijl in strijd tegen Covid-19

Het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), waar het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie deel van uitmaakt, heeft samen met medici, wetenschappers en bestuurders een dringende oproep gedaan aan het Ministerie van VWS om de kennis van de Nederlander te vergroten over het positieve effect van een gezonde leefstijl op het immuunsysteem.
Een gezonde leefstijl blijkt van groot belang in de strijd tegen Covid-19 en kan mogelijk bijdragen aan een betere respons op de vaccins.